Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2019

bluedress
16:26
bluedress
16:25
5738 cf8e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatentacleguy tentacleguy
bluedress
16:24
8027 8b88 390
Reposted fromzciach zciach viatentacleguy tentacleguy
bluedress
16:24
4678 896c 390
Reposted fromsoftboi softboi viaPoranny Poranny
bluedress
16:23
bluedress
16:22
4504 7980 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
bluedress
16:20
4677 98b3 390
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
bluedress
16:19
bluedress
16:18
4547 c299 390
Katowice.
Reposted fromsnowlake snowlake viairmelin irmelin
bluedress
16:17
6458 002b 390
Skojarzenie na temat mojej osoby.
Reposted fromPoranny Poranny
bluedress
16:17
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viairmelin irmelin
bluedress
16:16
2311 a22b 390
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin
bluedress
16:15
Reposted frombluuu bluuu
16:14
6424 07c0 390

Linthal, Switzerland (by Dirk Dallas)

bluedress
16:13
5715 fc98 390
Reposted fromirremeabilis irremeabilis viairmelin irmelin
bluedress
16:12
5451 2d74 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
bluedress
16:12
bluedress
16:12
bluedress
16:11
0328 6bd6 390
( :
Reposted fromcarmenluna carmenluna viairmelin irmelin
bluedress
16:10
6163 c428 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl