Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2020

bluedress
13:01
5032 a43c 390
Reposted fromsexynorthwolf sexynorthwolf
bluedress
12:47
bluedress
12:44
bluedress
12:42
6948 f185 390
via @introwertykalni
bluedress
12:41
3895 ed4e 390
For ya all ^^
bluedress
12:30
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
bluedress
12:14
Reposted frombluuu bluuu
bluedress
12:07
Reposted frombluuu bluuu
bluedress
11:47
bluedress
11:45
4793 fac4 390
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
bluedress
11:36
0211 98a9 390
Reposted frommoai moai viamothsdevourer mothsdevourer
bluedress
11:33
6230 ab8d 390
Reposted fromambiente ambiente viamothsdevourer mothsdevourer
bluedress
11:32
3437 227e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamothsdevourer mothsdevourer
bluedress
11:04
bluedress
11:02
Moje marzenie jest takie, żeby w piwnicach i miejskich pustostanach spotykali się ludzie, żeby móc mówić o swoich emocjach, bo wtedy nagle okazuje się, że nie tylko ty tak się czujesz. Bo gdzie masz się o tym dowiedzieć? W pracy, gdzie wszyscy spełniamy przypisane nam wcześniej funkcje ogarniaczy? Te schowane głęboko emocje, lęk, wstyd, zwątpienie, żal, potrzeba akceptacji, osamotnienie wychodzą dopiero o drugiej w nocy w zakamarkach lokali i w kuchniach pod koniec domówki, wtedy dopiero wygrzebujemy z siebie ten szlam. A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale.Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber, najbardziej na świecie podziwiam
bluedress
10:58
1423 8779 390
What if you're that person but I'm not ready?... 
bluedress
10:57
Korzystaj. Z pazurami. Dopóki masz czas. Bo potem człowiek się budzi, że los dawał, a on był jak taka dupa. Korzystaj.
— Jacek Walkiewicz
bluedress
10:50
bluedress
10:50
bluedress
10:46
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski "Fragmenty winem poplamionego notatnika. Zebrane po raz pierwszy opowiadania, eseje i felietony z lat 1944-1990"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl