Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2019

bluedress
13:24
Reposted frombluuu bluuu
bluedress
13:23
9097 ba2c 390
Reposted fromoll oll viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

March 05 2019

bluedress
07:27
7429 bb1d 390
Reposted frommaynardwymw maynardwymw viamcawesome mcawesome
bluedress
07:26
bluedress
07:26

March 03 2019

bluedress
18:10
6962 4cef 390
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
bluedress
18:08
1950 f6ac 390
bluedress
18:07
Reposted frombluuu bluuu
bluedress
18:07
Reposted frombluuu bluuu

March 02 2019

bluedress
19:38
Reposted fromtelewizja telewizja viaAnnju Annju

March 01 2019

bluedress
17:57
3478 7456 390
Reposted fromtfu tfu viamalice malice
bluedress
17:50
8109 9f82 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamalice malice
bluedress
17:49
Reposted fromszopkowa szopkowa viamalice malice
bluedress
17:46
2709 9750 390
Reposted fromzciach zciach viamalice malice
bluedress
17:42
9289 5f2c 390
bluedress
17:41
3794 20b6 390
Reposted fromnoelya noelya viacarmenluna carmenluna
bluedress
17:39
3516 6ca9 390
Seria niefortunnych zdarzeń s02e04
bluedress
17:38
Ja ciągle mam w głowie to pytanie, ono stale mi towarzyszy: „Czy to, czego chcę, jest tym, czego potrzebuję?”. Najczęściej nie. Ale żyjemy w kulturze, która jest nastawiona na to, żeby mieć i pragnąć wszystkiego, i to najlepiej od razu. Każdy sam musi odpowiedzieć na to pytanie. Czy potrzebuję siedmiu kont w mediach społecznościowych? Nie, nie potrzebuję żadnego. Czy potrzebuję zaczynać dzień od czytania strasznych wiadomości? Nie, nie potrzebuję tego. Potrzebuję spokoju i harmonii. Nie chcę niepokoju, lęku. Nie umiem spokojnie patrzeć na fora, wiadomości. Ja nie potrzebuję, żeby mnie to poruszyło. Potrzebuję bliskości, stałości. Czy to możliwe? Nie wiem.
— Jacek Braciak
Reposted frommhsa mhsa viacarmenluna carmenluna
bluedress
17:33
bluedress
08:41
2802 3eca 390
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl