Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

bluedress
bluedress
3685 3bee 390
Reposted fromwyczes wyczes viaaniuszka aniuszka
bluedress
Tak - doszliśmy do tego, że nie wiemy już, czy się kochamy, czy nie, jakkolwiek żyć byśmy bez siebie nie mogli. Czy jest coś gorszego?
— S.I.Witkiewicz - Matka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viablubra blubra
bluedress
8376 e624 390
Reposted fromretaliate retaliate viablubra blubra
bluedress
Tra­cimy ty­le cza­su na rzeczy pil­ne, że nie star­cza nam go na rzeczy ważne.
— François de La Rochefoucauld
Reposted frommoscow moscow viablubra blubra
bluedress
3576 374a 390
pamiętaj że doba ma tylko 24h nie skracaj jej na zdrowy i spokojny sen.
„Przekrój” 1970, nr 1340.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaaniuszka aniuszka
bluedress
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— znalezione
bluedress
0762 7adc 390
Reposted fromscorpix scorpix viaaniuszka aniuszka
5136 f5c8 390
Reposted fromkimik kimik viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
bluedress
8105 044f 390
Reposted frommistermagic mistermagic viamotylkowa motylkowa
bluedress
bluedress
Wszędzie tam, gdzie Cię nie ma jest mi Ciebie za dużo.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viablubra blubra

July 20 2017

8241 cb47 390
Reposted fromskomplikowanie skomplikowanie viaaniuszka aniuszka
bluedress
bluedress
0255 ac0f 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaaniuszka aniuszka
bluedress
3691 2bcd 390
Reposted fromretaliate retaliate viaaniuszka aniuszka
bluedress
4270 e097 390
Reposted fromjaslodka jaslodka viaaniuszka aniuszka
bluedress
bluedress
bluedress
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl