Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2013

bluedress
0658 719a 390
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viabagatelka bagatelka
bluedress
A TERAZ PÓJDĘ SOBIE ZROBIĆ HERBATY, bo usycham z niezdecydowania, zawahania, niepewności, rozczarowania, nadmiaru obowiązków, tęsknoty i niewytłumaczalnego uszczerbku na psychice.
Reposted fromscar scar viabagatelka bagatelka
bluedress
7574 64d2 390
Reposted fromkarli2 karli2 viagameofthrones gameofthrones
bluedress
Jest różnica między chęcią przebywania wśród ludzi a zdolnością przebywania z nimi.
— Psychiatra, Philip Scharfer, w kontekście ewentualnej schizofrenii u Ernesta Hemingwaya.
Reposted fromeksistens eksistens viamotylkowa motylkowa
bluedress
bluedress
Reposted frombluuu bluuu

November 13 2013

bluedress
Reposted frombluuu bluuu
bluedress
bluedress
6882 009c 390
Reposted fromlabellavita labellavita viamr-mojorisin mr-mojorisin
bluedress
5619 f976 390
Reposted fromretaliate retaliate viamr-mojorisin mr-mojorisin
bluedress
0700 e6be 390
Reposted fromrol rol viamr-mojorisin mr-mojorisin
bluedress
0923 a691 390
Fire and blood!
Reposted fromstrus strus viagameofthrones gameofthrones
bluedress
Reposted frombluuu bluuu
0970 f947 390
Reposted fromerial erial viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
bluedress
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów.
— Stanisław Lem
Reposted fromTimeRush TimeRush viablubra blubra
bluedress
Mało mówię,
bo w sumie ludzi za bardzo nie lubię
— Eripe "Jestem chujem"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viablubra blubra
bluedress
„Postanowiłem zostać w łóżku do południa. Może do tego czasu szlag trafi połowę świata i życie będzie o połowę lżejsze.” 
— Charles Bukowski
Reposted frommorethinklesstalk morethinklesstalk viablubra blubra
bluedress
2938 7a85 390
Och, mądrości
Reposted fromphaere phaere viablubra blubra
bluedress
3083 e92f 390
Reposted frompulperybka pulperybka viablubra blubra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl