Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

bluedress
Reposted frombluuu bluuu
bluedress
Reposted frombluuu bluuu
5968 59f4 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaprzemeksic przemeksic
bluedress
Reposted frombluuu bluuu
1885 4251 390

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

November 17 2017

bluedress
Reposted frombluuu bluuu
bluedress
bluedress
bluedress
Reposted frombluuu bluuu
bluedress
Reposted frombluuu bluuu
bluedress
Proste prawa życia

1. Prawo wzajemności.  Zanim osądzisz błędy innych, zwróć uwagę na własne błędy. Ten, kto rzuca błotem, nie może mieć czystych rąk.
2. Prawo bólu.  Obrażony człowiek zadaje ból innym.
3. Prawo wyższego poziomu.  Przechodzimy na wyższy poziom dopiero wtedy, gdy zaczynamy traktować innych lepiej, niż oni nas traktują.
4. Prawo bumerangu.  Kiedy pomagamy innym – pomagamy jednocześnie samym sobie.
5. Prawo młotka.   Nigdy nie sięgaj po młotek, by zabić komara na czole współrozmówcy.
6. Prawo wymiany.  Zamiast ustawiać innych na miejsca, postaw siebie na ich miejscu.
7. Prawo nauki.   Każdy człowiek, jakiego spotykamy na swojej drodze, może nas czegoś nauczyć.
8. Prawo charyzmy.   Ludzie interesują się człowiekiem, który interesuje się nimi.
9. Prawo 10 punktów.   Wiara w najlepsze cechy innego człowieka powoduje, że zaczyna on te cechy przejawiać.
10. Prawo sytuacji.   Nigdy nie doprowadzaj do tego, by sytuacja znaczyła dla ciebie więcej, niż relacje.
11. Prawo Boba.  Kiedy Bob ma problemy, to oznacza, że największym problemem jest Bob.
12. Prawo dostępności.  Autoironia i umiejętność śmiania się z siebie pomaga innym czuć się z nami swobodnie.
13. Prawo okopów.   Kiedy szykujesz się do bitwy, wybieraj dla siebie takie okopy, żeby zmieścili się w nich przyjaciele.
14. Prawo rolne.  Wszystkie relacje można i należy kultywować.
15. Prawo 101%.  Znaleźć jeden procent, z którym się zgadzamy i skierować tam 100 procent swoich wysiłków.
16. Prawo cierpliwości.  Podróż z innymi zawsze przebiega wolniej, niż podróż w pojedynkę. Jeśli chcesz zajść daleko – idźcie razem, jeśli chcesz iść szybko – idź sam.
17. Prawo drugiej strony medalu.  Prawdziwy sprawdzian relacji nie polega na tym, w jakim stopniu jesteśmy lojalni wobec przyjaciół, którym idzie źle. Polega on na tym, jak bardzo cieszymy się, gdy osiągają oni sukces.
18. Prawo współpracy.  Wspólna praca zwiększa prawdopodobieństwo wspólnego sukcesu.
Reposted fromkyte kyte viafantik fantik
bluedress
6482 e5fa 390
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viablubra blubra
bluedress

Prosto

nie płacz 
jeszcze oczy zabłysną
długą paletą barw 
i góry 
które lubisz 
rozetną nad Tobą niebo
i zasypie cię 
to co większość nazywa szczęściem 
choć to przeważnie lekkość 
i trochę kasy w kieszeni

nie płacz 
to tylko życie

będzie takie jakie chcesz

A. Ballo

Reposted frommotylkowa motylkowa
3561 c37e 390

November 13 2017

bluedress
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaretro-girl retro-girl
bluedress
I oczywiście znowu mi się śniłeś. Dzisiaj znowu okropnie ciebie nie było.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
bluedress
Nie śniło jej się nawet, że życie może nieść tyle bólu, chociaż fizycznie nic człowiekowi nie dolega.
— Stephen King

November 11 2017

bluedress
Reposted frombluuu bluuu
bluedress
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir

November 10 2017

5052 4151 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl